การเปลี่ยน คืน การยกเลิกคำสั่งซื้อ
นโยบายการเปลี่ยน คืน ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

บริษัทจะรับเปลี่ยน คืน สินค้า เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

 • 1. สินค้าที่ชำรุด แตกหัก เสียหาย อันเกิดจากการขนส่ง
 • 2. สินค้าที่มีข้อบกพร่องอันเกิดจากกระบวนการผลิต
 • 3. สินค้าที่ผิดแบบ หรือไม่ตรงกับที่สั่ง หรือที่ปรากฎบนเว็ปไซต์

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ เปลี่ยน คืน สินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้

 • 1. สินค้าไม่ตรงกับรสนิยม ไม่ตรงกับความคาดหวัง
 • 2. สินค้าไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า
 • 3. ลูกค้าแจ้งเปลี่ยน คืน สินค้า ตามความเสียหายที่ระบุข้างต้น เกินระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

คำเตือน : เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน โปรดตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดทันทีหลังจากที่ได้รับสินค้า

บริษัทจะยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

 • 1. สินค้าหมด
 • 2. คำสั่งซื้อซ้ำซ้อน
 • 3. ไม่สามารถติดต่อท่านได้ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า

วิธีการแจ้งเปลี่ยนสินค้า

 • 1. กรุณาแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยน คืน สินค้า พร้อมแนบรูป และหลักฐานการชำระเงินภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า ผ่านช่องทาง LINE official account @oceanonline หรือ Email :CS@oceanglass.com
 • 2. รอรับการยืนยันการเปลี่ยนสินค้า จากเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้แจ้งความประสงค์ ขอเปลี่ยน สินค้า
 • 3. หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่ผ่าน LINE official account หรือ Email ขอให้ลูกค้ากรุณาจัดเตรียมสินค้า พร้อมกล่องสินค้า อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้รับ รวมถึงของแถมตามโปรโมชั่น ตลอดจนสำเนาใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขนส่งไปรับสินค้าคืนจากท่าน ตามวันเวลาที่กำหนด
 • 4. หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้ว หากถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้าภายใน 7 วันทำการ

คำเตือน : เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน โปรดตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดทันทีหลังจากที่ได้รับสินค้า

วิธีการคืนสินค้า

 • 1. กรุณาแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยน คืน สินค้า พร้อมแนบรูป และหลักฐานการชำระเงินภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า ผ่านช่องทาง LINE official account @oceanonline หรือ Email :CS@oceanglass.com
 • 2. รอรับการยืนยันการคืนสินค้า จากเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้แจ้งความประสงค์ ขอคืน สินค้า
 • 3. หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่ผ่าน LINE official account หรือ Email ขอให้ลูกค้ากรุณาจัดเตรียมสินค้า พร้อมกล่องสินค้า อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้รับ รวมถึงของแถมตามโปรโมชั่น ตลอดจนสำเนาใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขนส่งไปรับสินค้าคืนจากท่าน ตามวันเวลาที่กำหนด
 • 4. หลังจากบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้ว หากถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าภายใน 15 วันทำการ
 • คำเตือน : เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน โปรดตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดทันทีหลังจากที่ได้รับสินค้า

วิธีการยกเลิกคำสั่งซื้อ

โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้า เพื่อแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ ในกรณีที่คุณได้รับสินค้าผิด เสียหาย ใช้การไม่ได้ ไม่สมบูรณ์ โปรดแจ้งให้ทราบภายในวันที่ได้รับสินค้า โดยคุณสามารถติดต่อกับพนักงานฝ่ายดูแลลูกค้าของเราได้ โดยตรงผ่าน Line : @oceanonline or by calling 062 390 0075 or Email :CS@oceanglass.com

อื่นๆ

ฉันได้รับสินค้าผิด / เสียหาย ใช้การไม่ได้ / ไม่สมบูรณ์ ฉันควรต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่คุณได้รับสินค้าผิด / เสียหาย ใช้การไม่ได้ / ไม่สมบูรณ์ โปรดแจ้งให้ทราบภายในวันที่ได้รับสินค้า โดยคุณสามารถติดต่อกับพนักงานฝ่ายดูแลลูกค้าของเราได้ โดยตรงผ่าน Web Chat หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 062 390 0075

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
แอดไลน์ : @oceanonline
หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
แอดไลน์ : @oceanonline
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00-18.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)